2021-10-20

När forskningen och praktiken möts

Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund
Lena Lindblad Petersen och Gunilla Pettersson Berggren, 2021
Lärarförlaget

Det verkar vara en trend att skolledare och andra aktiva inom skolan skriver om sina lärdomar, projekt och ‒ som i det här fallet ‒ undervisning på vetenskaplig grund. Man kan tolka det som att forskningen blivit med praktiknära, eller att praktiken blivit mer forskningsnära. Det är bra!
En rektor och en förstelärare står bakom den här boken, och de berättar om arbetet med att bygga upp en alldeles ny skola och hur man systematiskt utvecklat sin undervisning med hjälp av learning studies. För den som inte är helt bekant med det begreppet innebär det i korthet att tre till fem lärare tillsammans planerar lektioner, som en av dem genomför medan de andra observerar. Därefter utvärderar man lektionen (inte läraren) och skruvar på planeringen så att upplägget blir bättre. Sedan upprepar man det tills man är nöjd.
Bakom ligger ett identifierat lärobjekt, som brister i undervisningen om till exempel tallinjen, eller hur man avslutar en text eller i vilken grad barnen ger sig in i en lek. Skolan i fråga är en F-9-skola i Stockholm, som i början av sin "karriär" fick kritik av Skolinspektionen. Det gjorde att man fick fart på skolutvecklingen.

Utan en organisation kring lärandet ‒ för att bli en lärande organisation måste man ju organisera lärandet ‒ bär det inte så länge. Sjöstadsskolan, som skolan heter, startade 2006 och man har byggt upp en modell som man fortfarande använder sig av och underhåller. Det är så klart en viktig framgångsfaktor, att man håller i och håller ut.
En annan framgångsfaktor är förankringen på skolan bland personalen. I princip alla pedagoger vill genomföra lesson studies, och en majoritet har genomfört minst en sådan studie. Man har organiserat utifrån det, och min uppfattning är att organisationen så att säga fungerar åt båda hållen. Man organiserade utifrån den viljeinriktning man hade med att ha en mer forskningsanknuten verksamhet, och forskningsanknytningen i sin tur stärkte hur man organiserat skolan. Man såg helt enkelt att det fungerade.

För fungerat har det gjort. Man har fått bättre måluppfyllelse bland eleverna, även om man inte anger det i siffror. Man har också utbildat de flesta av pedagogerna, några av dem har forskat och publicerat artiklar om sina lesson studies. Många föreläser också, och nu har ju två av dem skrivit en bok om arbetet.
Man för också ett kortare, men intressant, resonemang kring lärarkårens professionalisering. Om lärarkåren ska bli, och betraktas som, en professionell yrkeskår krävs det bland annat att man har en gemensam kunskapsbas. Den basen kan skapas med hjälp av lesson studies. En del i den basen är ett gemensamt yrkesspråk. Hur ska man annars kunna prata om vad som sker på ett djupare plan i en lärprocess?
En annan viktig aspekt är så klart att man tittar på hur man kan utveckla undervisningen och dess utformning. Man pratar inte om elevernas eventuella tillkortakommanden. Med bra undervisning når man alla elever. Efter en lektion frågar man sig själv som lärare om eleverna fått möjlighet att lära sig det som det var tänkt.

Boken landar på drygt 100 sidor inspirerande läsning. Jag hade nog strukturerat den lite annorlunda, så att man inte blandat konkreta saker man arbetat med i klassrummet med en resa till Brunei, tillbaka till mattelektioner, sedan iväg till Japan ... Men i och med att hela boken kan läsas rakt igenom på några timmar får man som läsare ändå ett sammanhang. Och en väldigt god bild av hur man kan arbeta strukturerat och långsiktigt.
Och de verkar ta emot studiebesök!

Fler nyheter

Lärandet behöver ha en bra regissör

2021-10-20

Regi för lärande - En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap Jan Nylund & Leif Åhlander...

Här finns strategier för ett mer hållbart arbetsliv

2021-10-20

Arbetet på jobbet Anders Rydell Natur&Kultur Arbetet på jobbet, visst är det en lockande titel? O...

När forskningen och praktiken möts

2021-10-20

Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund Lena Lindblad Petersen och Gunill...