Nr 2/21 2021-04-08

Nästanchefens svåra roll

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola
Lisbeth Gyllander Torkildsen, Jaana Nehez
Studentlitteratur

Syftet med den här boken är att ge i första hand de man kallar "mellanledare" verktyg, och bakomliggande teorier till dessa verktyg, för att arbeta med lokala utvecklingsprocesser på en skola eller förskola. Det kan väl bli en användbar bok av det, eller hur?
Och det är det också!
Vad är de här mellanledarna då för några figurer?

Det är de som leder processer på olika nivåer, men formellt inte har arbetsgivaransvar. De man kan säga "Men du är inte min chef!" till. Det är en svår roll, man är ett slags budbärare och facilitator och ledare i ett.
Det kan vara att man ska genomföra något som kommer uppifrån, vilket ju inte alltid är så lätt, men också att leda arbetslaget, ämneslaget, den pedagogiska gruppen ... kärt barn har många namn.
När man leder det som lyfts underifrån är det ju oftast lättare, men även här finns det ju individer som inte vill bli ledda. Man får lätt också kritik som egentligen är riktad mot rektor eller andra längre upp i hierarkin.
Man riskerar också att bli syndabock, ibland både uppifrån och nerifrån. Ingen lätt roll, alltså. Men ack så viktig!

Därför är det skönt att det nu kommit en bok från två personer som jobbat med mellanrollen, och även lett en hel drös fortbildningar i processledning. Då är det lämpligt att skriva en bok om det!
De vet av erfarenhet och med stöd i forskning att det krävs tydlighet i deras uppdragsbeskrivningar och kommunikationen av deras uppdrag. De vet också att det är viktigt med fungerande modeller, dels för själva arbetet, dels för analys av exempelvis skolkulturer och hur strategierna i en organisation ser ut.
De beskriver därför ett antal olika modeller för olika delmoment i en skolas utvecklingsarbete. Kapitlen handlar om processledarskap, kollegialt lärande, om samtal som verktyg, om systematik och inte minst ledarskap, bland annat att leda sig själv.
Det märks att de har både teoretisk och praktisk bakgrund. Båda författarna har forskat, och båda har arbetat praktiskt med de här frågorna.

Ett talande exempel är avsnittet om analys. Om du någon gång sett en film ombord på ett flygplan där det förekommer scener med störtande flygplan, då vet du att de scenerna är bortklippta. Ena ögonblicket är man ombord på ett flygplan, rätt som det är befinner sig alla på marken utan att man vet hur det gick till, men flygplanet är borta.
Så är det också i de flesta böcker som handlar om kvalitetsarbete när man kommer till själva analysen. Hur analysen går till är liksom bortklippt. "Och nu kommer vi till själva analysarbetet ... [klipp] Och när det är gjort gör man en handlingsplan."
Jag tror att det beror på att de som utgår från ett teoretiskt perspektiv inte riktigt vet vad de ska skriva om själva analysarbetet, för de har inte gjort det själva.

I den här boken, däremot, har man ett mycket gott anslag kring det svåra analysarbetet. Man beskriver det, mycket träffande, som ett hantverk. Man behöver tröska sig igenom sina underlag och våga säga att man faktiskt inte har fog för sina påståenden, och därför måste börja om igen med en ny hypotes.
Det finns gott om konkreta exempel och mallar boken igenom. Det kan vara för att kartlägga institutionella mönster, för strategier, roller, i vilken fas en grupp befinner sig, vilka data som är relevanta ... listan kan göras lång.
Och ju fler på en skola eller förskola som kan processleda desto bättre är det.
Den här boken är en bra start på att öka kompentensen kring det.

Fler nyheter

Team - en orkester där alla gör nytta

2021-04-08

Allt ljus på teamet Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund Natur&...

Bok som borde vara obligatorisk

2021-04-08

Utbildning och undervisning i särskolan Kerstin Göransson, Kristina Szönyi och Magnus Tideman...

Nästanchefens svåra roll

2021-04-08

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola Lisbeth Gyllander Torkildsen, Jaana Nehez...