Nr 1/17 2017-02-03

Nej, skolan kan inte lösa allt

Tillsammans är det nya själv
Cajsa Tengblad
Libris

Medan han lever
Elaine Eksvärd
Forum

Varför mår vi så illa när vi har det så bra?

På förra årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg höll som vanligt de flesta författare seminarier om sin senaste bok. Vad jag upplevde den här gången var, att många skrivit väldigt självutlämnande böcker där de inte finputsat fasaden och inte heller lämnat delar av sin historia utanför. Det var rakt på!

Två författare som gjorde intryck var Cajsa Tengblad och Elaine Eksvärd. De har skrivit två helt skilda böcker, men ger läsaren starka berättelser värda all uppmärksamhet. Och den bekräftar den inledande frågan.

Cajsa Tengblad har skrivit en bok om egna upplevelser där hon inte är rädd för att berätta om egna tillkortakommanden. Dessa vänder hon till något positivt och vill förmedla vidare till andra i liknande situationer. Elaine Eksvärd har skrivit en helt igenom självutlämnande biografi om hennes uppväxt som samtidigt är en uppgörelse med sig själv och sin pappa.

Cajsa beskriver i sin bok livet i all dess skönhet och skörhet. Det är en bok som riktar sig till föräldrar, speciellt de föräldrar som hon anser abdikerat från sin föräldraroll. Här tänker författaren annorlunda, att skolan är ett komplement, men att man som förälder alltid bär huvudansvaret för sina barns utveckling. Största delen av ens liv vistas man inte i skolan och förälder är man alltid.

Jag vet inte hur många gånger hon använder ordet återhämtning i boken och hur viktigt hon anser att den är. Mycket av den stress som många upplever idag beror på brist på återhämtning och hur viktigt det är att fylla på med energi för att orka med det krävande arbetet med att vara förälder.

Cajsa slår hål på myten om att skolan ska lösa allt. Hon poängterar föräldrars viktiga roll, att skicka med sina barn kärlek, självkänsla, meningsfullhet, självförtroende till skolan. Detta väger ingenting. Istället packar alldeles för många ned det som tynger deras axlar. Om alla elever kom till skolan hela och rena till kropp och själ skulle skolan ges de bästa förutsättningar att klara kunskapsuppdraget.

Boken riktar sig som sagt till föräldrar, men här finns mycket som skolan kan ha nytta av. Inte minst lära oss upptäcka ohälsa hos elever, det som inte syns utanpå.

Varje kapitel avslutas med ett antal frågor att fundera vidare på. Dessa är användbara i hälsosamtal eller i samband med klassråd och i värdegrundsarbetet i skolan. Speciellt betonar hon vikten av gränssättning, både mot sig själv och gentemot andra och varandra.

Ofta saknas eller så lider skolan brist på verktyg för de elever som behöver stöd och hjälp för psykisk ohälsa. Den är svårare att upptäcka eftersom den inte sitter utanpå kroppen. I Cajsa Tengblads tio livsstrategier finns mycket användbart material att hämta.

Elaine Eksvärd självbiografi, "Medan han lever", väcker starka känslor och berör djupt. Det författaren får uppleva i sin barn- och ungdom gör så ofattbart ont att det inte går att beskriva med ord. Det måste läsas. Och inte heller då är det tillräckligt för att förstå.

Det handlar om hur hennes pappa förgrep sig på henne. Det pågick i många år. Det är svårt att greppa allt och näst intill osannolikt att ingen reagerade på de signaler som Elaine förmedlade. Som om det inte var nog utsattes Elaine för mobbning under delar av sin skoltid.

Det går inte att inte fundera över vad skolan, klassföreståndare, lärare, kurator, skolsköterska, hade kunnat göra för att förhindra det Elaine fick utstå.

Enligt författaren är det tre elever i varje klass som utsätts för sexuella övergrepp som barn. Det är förstås tre för många.

Som appendix till boken följer ett 50-tal sidor som riktar sig till vuxna som vistas i barns och elevers närhet. De utgår från Rädda Barnens anvisningar uppdelade på de minsta barnen, barn i skolåldern, tonåringar och ett avsnitt handlar om barn och internet. Här finns också råd och förslag till åtgärder till den som känner sig orolig och en uppräkning av myndigheter (polisen, socialtjänsten, barnavårdscentralen, BUP) och organisationer (Rädda Barnen, BRIS, Föreningen Mind, Stödcentrum för unga brottsoffer) som man kan kontakta om man är osäker.

En rapport från Harvard University of Health i USA slår fast att en femtedel av den psykiska ohälsan kan härledas till negativ nyhetsrapportering.

Så bra, här kom positiva nyheter om två läsvärda böcker. Rekommenderas varmt!

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...