Nr 8-9/17 2017-11-20

Nyfiken på den digitala världen

Skolledare i en digitaliserad värld
Malin Frykman
Gothia Fortbildning

Att leda digitalisering är inte svårare, eller enklare, än att leda annan pedagogisk utveckling. Det krävs samma ingredienser i digitalisering som i annat utvecklingsarbete; delaktighet, systematik, tålamod, visioner och mål och så vidare.

Detta är den korta versionen av den här boken.

Malin Frykman beskriver sig själv som en skolutvecklingsnörd som gärna spanmar Facebook-flödet en tidig lördagsmorgon.

Som följare av henne kan jag bara bekräfta detta; vill du ha koll på vad som rör sig i skolutvecklingssverige är Malin given att följa.

Hennes bok Skolledare i en digitaliserad värld är en handbok i skolutveckling i allmänhet och digitalisering i synnerhet. Den är logiskt upplagd i åtta kapitel från de första stapplande stegen till en process som nu rullar på.

Ledarskapsteorier och statliga betänkanden blandas med konkreta, handfasta tips om hur du som skolledare gemensamt med dina medarbetare på skolan skapar det lärande och delaktiga klimat som är en förutsättning för att "det" ska hända. I boken finns också många länkar och tips på digitala verktyg för att styra processens olika delar framåt.

Vi skolledare har nog en överdriven rädsla för det här med digitala verktyg, liksom vi ofta tycker att våra medarbetare har. Malin avfärdar resolut den myten.

Digitalisering är en form av skolutveckling och det är helheten i arbetet som skapar framgång. För det här med digitalisering kan vi inte strunta i bara för att vi eller lärarna tycker att det är svårt, utan budskapet i boken är att detta i princip inte alls handlar om teknik utan är en livsviktig del i skolans kompensatoriska uppdrag där vi faktiskt ska bidra till att varje elev får möjlighet att utvecklas till kompetenta samhällsmedborgare.

Som skolledare är du mycket viktig för den här processen och du leder genom ditt eget goda exempel genom alltifrån att skippa din papperskalender till att utvidga ditt eget kollegium genom digitala verktyg och sociala medier.

Det här låter ju nästan fånigt enkelt, eller hur? Kan det verkligen vara så?

Tja, i den här boken är det minimalt fokus på svårigheter. Visst är det viktigt med en god supportstruktur både kring teknik och pedagogik för att inte köra i diket där, och visst kan det vara bekymmersamt med en föråldrad teknikpark, men hela boken andas framåtanda och lust att driva skolutveckling.

Det är uppfriskande och hoppingivande med en författare som så tydligt tar ställning för skolans uppdrag och elevernas rätt och faktiskt inte lämnar det minsta lilla tolkningsutrymme för om vi verkligen måste hålla på att digitalisera en massa!

Boken avslutas så här: "Var öppen för det nya och idag kanske till och med okända. Kartlägg, synliggör, genomför och utvärdera. Kort sagt, var en lärande ledare. Kom så testar vi."

I alla fall jag blir sugen på att sätta igång NU!

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...