Nr 6/18 2018-09-20

Ojämn bok om förbättring

Att förbättra skolan för alla
Antony S Bryk, Louis M. Gomez, Alicia Grunow, Paul G. LeMahieu
Studentlitteratur

Är det jag som börjar bli för kräsen eller för otålig, eller både och? Vill man bli skönlitterär författare ska man kanske inte skriva facklitteratur. Troligen gäller även det omvända. Låt mig förklara ...

Om man vill beskriva olika metoder kring hur man systematiskt kan utveckla verksamheter tycker jag att följande och snarlika passusar dels flyttar fokus från det texten handlar om, dels gör boken längre än nödvändigt. Döm själv: NN "satt ensam vid ett bord mitt på scenen och såg ut precis som man skulle förvänta sig av den tidens ingenjör: kortärmad vit skjorta, smal svart slips, välkammad frisyr" etcetera, etcetera ..., ja, du fattar.

Lite ironiskt när kapitlet handlar om att påskynda lärande. Jag hade redigerat texten hårdare, och också inlett boken med sidan 196 (om du ska läsa boken, läs det avsnittet först).

Nå, boken har också sina förtjänster; ett positivt anslag kring hur man kan arbeta med utveckling, konkreta (om än ibland lite långrandiga och ofokuserade) exempel, ett hyllande av tesen att man kan lära sig av att misslyckas, och att det även i the land of the brave, the home of the free, finns politiker som tar alldeles för snabba beslut kring saker de inte vet något om. Lösningsfeber, kallar författarna det, ett ganska välvalt ord.

Tyvärr är en del exempel inte direkt överförbara till svensk kontext, men då får man ju träna sin fantasi.

En hel del bygger på att man samlar in fakta, ett tydligt new public managementgrepp, som kanske inte är det som ligger i tiden här hemma. Snarare försöker vi väl röra oss bort ifrån revisorsmentaliteten för att i stället lyssna mer på professionerna.

Författarna skriver om att utvärdera för att utveckla, vilket ju är utvärderingens raison d´être, men också om att man kan avskeda de lärare inte håller måttet.

Nja, det är kanske inte en lösning som är applicerbar hos oss.

Det finns dock flera läsvärda kapitel, framför allt kapitel sex, om nätverkande, och sju, om att leva förbättring.

Jag skulle nog läst dem först (efter sidan 196) och sedan börjat från början. Då får du bokens struktur, som annars blir otydlig, klar för dig. Det finns också en del tydliga och konkreta uppställningar, bland annat över hur man kan tänka när man ska identifiera ett förbättringsområde.

När det gäller nätverkande pekar man på ett antal faktorer som gör att nätverkandet kan få spridning. Ofta gynnas lärandet hos de som ingår i ett nätverk, men spridning utanför nätverket i sig är ganska svag.

Här kan du få tips hur du systematiserar arbetet för bredare resultat.

Jag gillar också resonemanget kring att "lära snabbt, misslyckas snabbt och förbättra snabbt". För att göra det krävs struktur på arbetet.

Likaså är det viktigt att utgå från exakt vilket problem det är man ska försöka lösa. Om man inte lägger den mesta tiden på att analysera problemet hittar man lösningar som inte leder någon vart, och påhittiga, ja, det är vi!

Vi upplever, menar författarna, kollektiv, kritisk självreflektion som smärtsam. Då hoppar vi över analysen och går direkt på brainstormingen, den är ju så mycket kuligare.

Man presenterar också en modell för hur man kan introducera nyanställda under deras första tid på en skola. Den modellen är direkt överförbar på svensk skola.

Den inte är gratis att genomföra, men säkert framgångsrik och ekonomiskt försvarbar i längden. Sedan måste jag ge förlaget en eloge för att de i inledningen förklarar en del begrepp kring amerikansk skola, så att man som läsare förstår vad exempelvis skoldistrikt är. Se och lär, andra förlag.

Fler nyheter

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...