Nr 6/19 2019-10-09

Om det oväntade skulle inträffa...

När krisen drabbar förskolan
Anna Hellberg
Studentlitteratur

Denna bok vänder sig till oss som arbetar i förskolan men givetvis har man stor nytta av den om man arbetar i skolan också. Det är en viktig bok om något av det svåraste vi kan möta när vi arbetar med människor.

Den är kort och innehåller egentligen allt du behöver veta för att kunna leda och organisera krispedagogiska strategier. Nu är boken inte bara till för oss som leder en pedagogisk verksamhet utan kan och bör läsas av medarbetare men även studenter när de kommer in i vår verksamhet.

Som tur är sker det inte kriser alla dagar, men en kris kan du vara allt ifrån att ett barn fastnar någonstans och gör sig illa till att det sker ett terrordåd. Alla reagerar olika och därför behöver vi ha organiserat för alla olika eventualiteter som kan uppstå.

Vi kan aldrig kontrollera allt men med god beredskap skapas bättre förutsättningar.

I boken kan vi läsa om vad forskningen säger om kriser och varför vi ska hantera dem. Flera kapitel tar upp reaktioner och hur du som rektor ska leda och vad du ska ta för hjälp och när. Hur hanterar vi barnens kris? Vårdnadshavare och föräldrar? Medarbetarna? Hur leder du i akut situation, direkt efteråt och efter en tid när allt stabiliserats? Hur sätter man punkt för en kris? Hur gör man om en kris inte avtar? Vad händer om du själv går in i en kris och inte kan leda? Allt detta får du svar på i denna bok.

Men vad är då en god krisberedskap? Ja, det är såklart viktigt att ha genomtänkta, aktuella krisplaner och handlingsplaner som alla medarbetare har kännedom om. I boken får vi hjälp med checklistor, informations- och kondoleansbrev, tips på vad man kan ha för olika handlingsplaner och innehållsförteckning. Där finns också reflektionsfrågor som kan vara bra att ta i förskolans krisgrupp och i arbetslagen.

Ingen kan vara förberedd på allt men läs denna bok så får du med dig mycket som du kan ta med.

Låt även medarbetarna läsa den och prata om detta på förskolan i olika sammanhang så att du inte tas på sängen den dag det uppstår en kris.

 

Fler nyheter

Nyttig hjärngymnastik - men googla eller ta fram den filosofiska ordlistan

2020-02-06

Undervisningens återkomst Gert J. Biesta Natur&Kultur Gert J. Biesta, en av de inflytelserika...

En bok som kan minska arbetsbördan

2020-02-06

Iakttagbara mål Johan Alm Gothia Fortbildning Författaren har ambitionen att detta ska vara en...

Blanda inte beröm och återkoppling

2020-02-06

Feedback – så återkopplar du i klassrummet John Hattie och Shirley Clarke Natur&Kultur Feedback,...