Nr 1/19 2019-02-07

På jakt efter den framgångsrika skolan

Cleverlands
Lucy Crehan
Studentlitteratur

Det här var ju en kul idé, att besöka skolor i, enligt Pisa, framgångsrika skolländer och bo hos lärare där för att lära känna systemen bättre inifrån.

Crehan är lärare i London och tyckte att pressen och kraven på henne blev för stora, även om hon älskade sitt jobb. Så Finland, Japan, Shanghai, Singapore och Kanada fick månadslånga besök. Inför den svenska utgåvan besökte hon också några svenska skolor.

Målet med resorna? Att hitta nyckeln till vad som leder till bra skolsystem och undervisning, och vaska fram det som inte är strikt kulturellt betingat utan faktiskt går att överföra från en kontext till en annan.

Det finns en hel del böcker som grottat ner sig i Pisa-resultaten och som gjort jämförelser länder emellan, men jag har inte läst någon med en lärares "verkstadsgolvsperspektiv" tidigare, och det är en av bokens styrkor.

Författaren väver hela tiden in forskning och olika slags rapporter i sin beskrivning och analys. Lärare, skolledare, elever och föräldrar kommer till tals, vilket fördjupar och breddar. Normalt sett kan litterära ambitioner vara lite tyngande i fackböcker, men inte i det här fallet. Det är lättläst, ibland kåserande, nästan alltid matnyttigt.

Trots kulturella skillnader finns det en hel del gemensamma drag som leder till bra undervisning och skolor. Kollegialt lärande är en sådan röd tråd i framgångsrika skolkulturer. Inte minst i de Östasiatiska skolsystemen är samarbete kring planering och genomförande av lektioner inbyggt i arbetet. Man har i gengäld mindre undervisningstid, så att man hinner planera med kolleger, delta i varandras lektioner för att utvärdera planeringen, inte kollegan, och att lära av det man gemensamt skapat (lesson studies).

Vidare har framgångsrika skolsystem en tydlig läroplan, med förhållandevis få ämnen, och med en tydlig progression där det framgår vilka förmågor och kunskaper eleven ska få med sig i varje årskurs.

Alltså i princip tvärtemot den svenska läroplanen, enligt författaren.

Skolan måste också vara tydlig med att det är hårt arbete som leder till lärande och att intelligens inte har så mycket med lärande att göra. En tydlig referens till Dwecks mindset, alltså. Det leder bland annat till att man inte ska sänka kraven för vissa elever.

Att professionalisera läraryrket är också en väsentlig framgångsfaktor. (Min egen fundering här är att vi i dag förbjuder lokala kursplaner inom gymnasiet och komvux, men på lärarutbildningarna kan man ha vilken "hitte-på-kurs" som helst. I likhet med en tydligare läroplan skulle så klart lärarutbildningarna vara strikt styrda kring innehåll och kompetenser de studerande måste ha för att bli examinerade.)

En fortsatt utveckling under karriären är så klart ett måste, precis som vår egen Skolkommission föreslår. En god grund ger dessutom lärare en större autonomi, och därmed blir förhoppningsvis yrket mer attraktivt. Sedan måste, menar författaren, skolor erbjudas mer stöd och hjälp än smäll på fingrarna av Skolinspektionen.

Det är ju, som tur är, på gång i Sverige.

Ofta lyfts kulturella skillnader som ett hinder; vi kan inte kopiera ett annat skolsystem rakt av. Den konfucianska traditionen i Ostasien kan vi inte implementera här, vi vill inte rangordna elever efter den intelligens vi tror att de har, som i Singapore, eller införa gruppbestraffningar som i Japan, för att eleverna ska hålla varandra i schack.

Men, för att citera Crehans avslutningsord: "Kulturer kan förändras. Och kraften att förändra dem finns i skolan och skolsystemet".

Sju av tio länder i Pisa:s topp tillåter barnaga. Det är inte den kulturen Crehan avser.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...