Nr 4/20 2020-09-16

Reformen stärkte lärarprofessionen

Lärarkåren och förstelärarna
Johan Alvehus, Sanna Eklund, Gustaf Kastberg Weichselberger
Studentlitteratur

Grovt sett består den här boken av två delar, dels en beskrivning av professionalism, främst inom offentlig sektor, dels en redogörelse för hur förstelärarreformen fallit ut i relation till just professionalism. Är kåren stärkt eller inte av förstelärarreformen.
Tro det eller ej – efter all splittring reformen lett till – författarnas svar är att professionen stärkts på flera sätt av reformen.
Vad är då en profession? Tre aspekter lyfter författarna:
1. En profession har en särställning, man löser problem inga andra kan lösa. Ingen skulle få för sig att be vem som helst operera ens blindtarm, till exempel.
2. Man kontrollerar vem som ska göra vad inom verksamheten, och för det mesta gör man sig av med arbetsuppgifter (av enklare) karaktär. För att återigen ta läkare som exempel så har de avhänt sig uppgifter till sjuksköterskor.
3. Professioner besitter en expertis som andra inte kan ifrågasätta, för de har helt enkelt inte kunskap nog.
Betraktar man lärarkåren utifrån dessa tre aspekter så faller man på alla tre. I dag är det andra som löser många frågor som kåren borde ta sig an; kursplaner är ett exempel. Andra bestämmer också vad lärarna ska göra, jag kan väl bara nämna administrationsarbetet. Och för det tredje tycker många att de är experter eftersom de själva gått i skolan.
Det finns en hel del matnyttigt i boken, som resonemang kring vilka logiker som styr, och har styrt, vår värld. Vi har marknadslogiken, byråkratin och professionalismen som tre utgångspunkter. Intressant.
Vi får, som sig bör, en genomgång av hur den där reformen kom till och hur den implementerades.
Finns det kritik? Eh, ja!
En gedigen genomgång av vad förstelärare gör finns också med, så klart. En skillnad mot tidigare är inte att förstelärarna gör nya saker, utan det är att det nu är lärare som gör saker som skolledare oftast gjorde tidigare. Förstelärare sitter med i skolledningar och lärares arbete synliggörs också på flera sätt inom kommuner. Man har stärkt sin autonomi, på skolledares bekostnad, men med deras goda minne.
Häri ligger också det positiva man ser med förstelärarna utifrån ett professionsperspektiv; att de hanterar fler frågor än vad lärare gjorde tidigare, både kring innehåll och organisering. Flera lutar mer åt det pedagogiska ledarskapet, vilket tidigare varit en skolledaruppgift.
En del lärare har "lyfts upp" ett snäpp, och det har lett till en re-professionalisering, enligt författarna. Lärarprofessionen har blivit tydligare och synligare, ett plus för alla yrkesgrupper som vill kallas en profession.
Man har funnit sex grovt tillyxade kategorier, som blir en slags representanter för olika roller förstelärare kan ta. Vi har bästeläraren (som gör samma som förut, men med högre lön), stöttepelaren, andrerektorn, försteledaren, kunskapsspridaren och ekvilibristen. Vill du veta mer om dem får du låna eller köpa boken.
Lärarkåren har svårt att leva upp till de krav som ställs på att få vara en profession. Om förstelärarreformen innebär att kåren kan erövra ansvaret för de egna frågorna kan det ge möjlighet för lärarkåren att utvecklas i en professionsriktning. Vi får väl se ...
Det jag tycker att man kunde gjort annorlunda i boken är att ha färre citat från alla de ambitiösa intervjuer man gjort med förstelärare, andra lärare och skolledare. De flesta citaten kunde utgjort en notapparat i stället, nu tappar man flyt när det hoppar från slutsats och sammanfattning till rena citat, som säger samma sak fast mindre stringent. I övrigt klart läsvärd.

Fler nyheter

Tre små ord som räddade skolan

2020-11-24

Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström...

En hel bok om samtal för att utveckla skolan - kan det bli bättre?

2020-11-24

Skolutveckling genom samtal Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark (red) Studentlitteratur Jul...

Utsatta unga får inte tillräcklig hjälp

2020-11-24

Lyssna, reagera och agera Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger Studentlitteratur En del...