Nr 6/17 2017-08-22

Rektors medicinska uppdrag

Leda och organisera medicinsk elevhälsa
Josef Milerad, Mats Swensson, Ylva Solders Wändahl
Studentlitteratur

Efter att ha läst boken är det inte utan att man blir orolig för hur mycket som en rektor ska hantera. Orolig över det stora ansvar som vilar på rektors axlar i allmänhet och på huvudmannen (skolans ägare för en friskola eller en kommun) i synnerhet.

I rektors uppdrag ingår att vara pedagogisk ledare, ansvara för arbetsmiljö, budget, personal och se till att regelverket kring myndighetsutövningen följs.

Lägg därtill rektors medicinska uppdrag, som denna bok belyser.

Bokens tillkomst är till för att ge politiker, skolledare och elevhälsans professioner en sammanfattning av den lagstiftning som rör skolans ansvar inom det medicinska området.

Efter att själv ha arbetat som skolledare i nästan två decennier och lika lång tid som lärare ställer jag mig själv frågor som jag förmodligen borde kunna svaret på.

Här ett litet urval.

Hur många av er, jag tänker då på mina rektorskollegor, kan svara på följande tre frågor?

1) Kan du namnge vem som har det medicinska ledningsansvaret i din kommun eller på din skola?
2) När och hur ofta ska en vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse och gäller det även skola?
3) Hur ofta får din skolpersonal träning avseende behandling anafylaxi?

Styrningen av elevhälsan kan sägas ske på tre olika nivåer, nationell, skolhuvudmannens och skolenhetens. Intressant och viktigt att känna till är, att även om exempelvis en friskola lägger ut elevhälsans medicinska insatser på entreprenad, vilar huvudansvaret på ägarna eller skolans styrelse.

Det som drar ned boken helhetsintryck är att det på flera ställen förekommer upprepningar av regelverken kring elevhälsa och att det ibland kan vara svårt att få grepp om det gäller enbart sjukvården, både sjukvård och skola eller enbart skola.

När författarna talar om patientsäkerhet blir jag fundersam.

Jag har under alla år som skolledare aldrig haft ansvar för patienter. Jag kan inte heller erinra mig att skolsköterskan talar om annat än elever. Varken skolsköterska, skolpsykolog eller socialsekreterare (kurator) utför någon vård eller behandling.

Det handlar om förebyggande hälsoinsatser. Det närmaste man kan komma vårdinsats tror jag är vaccinationer eller när en skolpsykolog genomför en psykologisk utredning. Fast då är det fortfarande elever som är målgruppen.

Boken innehåller väldigt mycket viktig information och är du osäker på de tre frågorna som ställs ovan kan jag rekommendera den.

När ni läst den är det klokt att ställa samma frågor till skolans huvudman, dels hur de ser på lagstiftningen, dels hur den praktiskt ska kunna gå att hantera.

 

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...