Nr 5/19 2019-08-29

Retorik när den är som bäst

Talskrivarna – Om retoriken i politiken
Hans Gunnarsson, Staffan Thulin
Carlsson förlag

Talskrivarna är skriven av en retoriker och litteraturvetare samt en journalist. Boken är den första i sitt slag som lyfter fram statsministrars talskrivare och den innehåller också en retorisk ordlista, samt olika teman kring skrivprocessen och improvisationer kring talekonsten.

I slutet analyseras talskrivarnas påverkan på svensk politik, maktkampen i Vita huset alltifrån Roosevelt till Obama. President Trumps talekonst analyseras i ett kapitel för sig.

Uppdraget som talskrivare har författarna sammanfattat i ett citat från Bruce Slate, Bill Clintons talskrivare."Talskrivande är en konst baserad på självförnekande/.../en talskrivares jobb är att skriva ord som andra kan påstå är deras egna."

I boken nämns tre mästare som talskrivare, varav Winston Churchill är den främste. Han skrev sina tal själv och lät inte ens delar av talen författas av andra än han själv.

Författarna beskriver Churchills talekonst som att den förändrade 1900-talets historia. En annan mästare är Ted Sorensen, President Kennedys talskrivare, som författarna beskriver som talskrivarnas talskrivare.

Som många inleder ett tal; "Jag är ju ingen talar men...", visar boken att det går att lära sig att tala och att skriva tal. Genomgående är övandet och att ständigt arbeta på att skriva och att tala.

Göran Persson beskriver det som att han inte hade tid att läsa några retorikböcker men han övade ständigt bland annat under långa ensamma bilresor. Han fick sina tal i stolpform av sina talskrivare, valde ut det han gillade "klippte och klistrade" i huvudet hur han ville ha utforma talet.

Carl Bildt skriver ständigt och skrev sina tal själv. Hans talskrivare berättar hur de en början lämnade ett underslag som innehöll idéer, vad som för tillfället var viktigt, en bild av det politiska landskapet, men därefter skrev Carl Bildt ihop talen själv.

Göran Hägglund presenteras som "retorikens trägne arbetare i vingården" – en beskrivning av hur minutiöst han förbereder sig inför sina tal. Som med allt arbete som ska bli till en eget är det förberedelse, förberedelse och åter förberedelse.

Talskrivarna är en mycket trevlig bok och på flera plan beskriver retoriken, dess betydelse och sprängkraft när den är som bäst. Att talskrivarna oftast är inspiratörer och har uppdraget att ta fram underlag till det som politikerna senare gör till sina egna tal. Jag får en inblick i hur skrivprocessen ser ut, analys av berömda tal, retorikens historia och ordlista över retoriska begrepp.

Fler nyheter

Nyttig hjärngymnastik - men googla eller ta fram den filosofiska ordlistan

2020-02-06

Undervisningens återkomst Gert J. Biesta Natur&Kultur Gert J. Biesta, en av de inflytelserika...

En bok som kan minska arbetsbördan

2020-02-06

Iakttagbara mål Johan Alm Gothia Fortbildning Författaren har ambitionen att detta ska vara en...

Blanda inte beröm och återkoppling

2020-02-06

Feedback – så återkopplar du i klassrummet John Hattie och Shirley Clarke Natur&Kultur Feedback,...