Nr 3/20 2020-05-26

Så går det till att trolla med knäna

Design för skolorganisation – i praktiken
Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson
Gothia fortbildning

Jag tycker att alldeles för få skolledare skriver böcker om att leda skolor. Det finns behov av att belysa hur man hanterar det komplexa uppdrag det är att leda inom förskola och skola. Det är ju till och med så illa att en del som aldrig varit skolledare, eller ens forskat inom området, skriver handböcker. Nåja, Bengtsson, rektor och Kempe Olsson, specialpedagog, skriver en läsvärd bok om hur det där trollandet med knäna, som det är att leda en skola, kan gå till.

Fokus är på hur man kan leda en skola så att det resulterar i en lärande och formativ organisation. Man kopplar hela tiden ihop forskning med hur de själva gestaltat pusslet på sin skola. Det är ett intressant och mycket lämpligt grepp att en skolledare och specialpedagog skrivit boken tillsammans. Ett specialpedagogiskt perspektiv genomsyrar texten.

Själv föredrar jag "organisera för lärande" före "en lärande organisation", men författarna ser helheten utifrån ledorden vem, hur, var, när och vad – och kanske framför allt varför. För att vara bra måste man ständigt försöka bli bättre, annars kasar man nerför backen utan att ens märka det.

Först av allt lyfter man vikten av att ha en vision, mål och fokus. Det är där "varför" finns. Och det är så klart eleverna som är i fokus. Detta varför är det som motiverar i det dagliga arbetet. Man belyser också vikten av att ha en välfungerande arbetsorganisation för att utvecklingsbenet ska bli lika starkt, så att man slipper bli låghalt.

Självklart måste kollegialt lärande till för att man ska bygga en gemensam kapacitet för att utveckla skolan, och det är den gemensamma förståelsen man i första hand lyfter, men även att kollegor måste lära tillsammans och av varandra. Det som leder till resultat, och här är ett exempel på när man citerar forskningen, är som bekant att utveckla undervisningen. Utvecklingstempot får inte vara för högt, ting tar tid som bekant. Man myntar ett snyggt uttryck som jag ska börja använda; man upprättar vägbulor för att det inte ska gå för fort.

Ett annat russin som jag plockar ur den rika kaka som boken är, är att en av skolledarens viktigaste uppgift är att skapa tillit och närhet mellan sig själv och personalen. Kulturen på skolan måste vara sådan att man är öppen och tillitsfull.

Författarna visar mycket konkret vilka sätt man organiserar sin verksamhet på. Det finns ett antal möten som man har tänkt igenom syfte med, en konkretisering av ovan nämnda varför, vad, vem, var och när. Man kallar det gemensam tid, och har åtta olika mötesformen som man redogör för och tydliggör för personalen. Man har delat in läsåret i sex perioder, som alltid avslutas med en gemensam reflektion. Genomtänkt och bra.

Över huvud taget har man tänkt igenom varför och hur. Nu är det ju så att ingen skola är en annan lik, så det går så klart inte att planka allting rakt av. Däremot finns det gott om inspiration och genomtänkta mallar (som enkelt går att nå digitalt om man vill använda dem som de är eller anpassar dem efter egna önskemål och behov).

Hatten av, och jag hoppas att fler skolledare kan bli inspirerade att skriva om sin vardag. Det är svårt med Jante, jag vet, men skriv! Vi är många som vill läsa om och lära av just din vardag.

Fler nyheter

Nytt grepp om elevers lärande

2022-10-21

Læringsidentitet Øystein Gilje Universitetsforlaget Boken inleds med att jämföra utbildning med...

Skolledarens bemötande påverkar alla

2022-10-21

Ledarskapet i klassrummet Ransi M Sølvik, Sigrun K.Ertesvåg (red) Studentlitteratur Den här boken...

Beprövad erfarenhet i styrdokumenten - vad står det egentligen för?

2022-10-21

Beprövad erfarenhet i skolan Författare: Anette Jahnke Natur och kultur 2011 nåddes vi i våra...