Nr 6/19 2019-10-09

Så skapas bra förutsättningar för alla

Rektor i förskolan – bli en bra ledare
Siv Sagerberg, Lotta Österman Eriksson
GOTHIA Fortbildning

Denna bok är en uppdaterad och utökad utgåva av Förskolechefens ledarskap. Har inte läst den boken så när jag öppnar och börjar läsa tror jag den kommer att handla om att vi förskolechefer, som nu blivit rektorer igen, ska få kött på benen som skolledare.

Ja, att vi ska känna stolthet över vår nygamla titel alltså och äntligen känna oss som värdiga rektorer. På baksidan av boken börjar texten med ”Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden” vilket får det att krypa utmed ryggen.

Men mer fel kan jag inte ha. Detta är verkligen en bok för oss rektorer i förskolan.

Ofta får den som börjar som rektor en kort sammanfattad bild av det stora komplexa uppdraget i form av en ännu mer komplex PowerPoint.

Vi som arbetat länge ser på detta med en viss avsmak och funderar på hur i all sin dar en ny rektor inte skräms ihjäl av det som sedan blir vår vardag. Känner du igen det?

Jag önskar ibland att nya rektorer skulle få en kreativ och inspirerande bild, istället för denna föredragning, av det kommunala och statliga uppdraget.

Nu finns det i form av denna bok!

Här får vi först en bakgrund som faktiskt skiljer sig en del från annan facklitteratur. Skillnaden här är att inledningen är en kort sammanfattning över hur förskolan gått från uppfostrarinnor till dagens rektor. Vi behöver inte läsa en lång harang, som vi alla känner till, utan får en bra och informativ inledning om hur ledarskapet inom förskolan förändrats.

Redan direkt efter denna korta inledning får vi ett recept på vad ett gott och hållbart ledarskap kan vara.

Ett fungerande ledarskap som genom att vara en förebild inspirerar och får andra att nå framgång, göra sitt bästa och prestera så väl de bara kan, det vill säga att få andra att vara sitt bästa jag. Det låter rimligt och jag blir intresserad av vart detta ska leda.

Boken leder oss vidare genom olika ledarskapsmodeller, hur man samlar medarbetarna kring en gemensam vision, skapar KASAM - känsla för sammanhang, ger medarbetare bra introduktion men också avslut genom en introduktionsplan och dessutom hanterar konflikter.

För att lyckas med detta behöver en rektor mycket självkännedom och mod att våga utmana processer med hjärtat. Hitta en balans mellan att hantera uppgift och individ.

Hen behöver medvetenhet om drivkrafter, vad som styr, vad är lätt och svårt, hur det påverkar och hur man agerar. Hen behöver också vara beredd att ändra sina beteenden och helt enkelt se sitt arbete som en resa utan mållinje. Motivation och potential är höga i ett framgångsrikt ledarskap men det måste också finnas tid för återhämtning och påfyllning.

Rektor ska delegera, ta stöd och hjälp och inte göra allt själv. Organisera för ett hållbart ledarskap, skapa glädje i medarbetarens vardag och leda en verksamhet som man inte alltid ser. Enklare sagt än gjort…

Allt detta ges vi redskap för och reflektionsfrågorna som avslutar varje del ger mycket och kan vara bra att ta med till kollegor och reflektera kring tillsammans. Detta gäller även oss som arbetat i yrket många år och sett det förändras.

De mest intressanta kapitlen kommer i slutet av boken.

Våra styrdokument omvandlas till hur vi ser på barn och verkligen tar barnens perspektiv. Det pedagogiska ledarskapet får fokus, att leda och organisera resursfördelning, mötesstrukturer, yrkesroller, skapa ett bra systematiskt kvalitetsarbete och vad insatserna ska leda till, samarbete mellan förskola och hem och gynna barns inflytande.

När författaren Siv Sagerberg skriver i sitt slutord ”det är viktigt att påminna sig om varför vi finns till, vilket skälet är till att vi går till arbetet varje dag” har jag fått en heltäckande bild om hur det är att vara rektor i förskolan och vad som förväntas av mig utifrån vårt uppdrag.

Det krävs nyfikenhet, mod och vilja eller som en av mina ledarskapsförebilder säjer, ”ledorden i mitt ledarskap är engagemang, medkänsla och handlingskraft”.

Fotnot

Siv Skagerberg deltar på Nordiska Skolledarkongressen den 17-18 mars 2020.

Fler nyheter

Nyttig hjärngymnastik - men googla eller ta fram den filosofiska ordlistan

2020-02-06

Undervisningens återkomst Gert J. Biesta Natur&Kultur Gert J. Biesta, en av de inflytelserika...

En bok som kan minska arbetsbördan

2020-02-06

Iakttagbara mål Johan Alm Gothia Fortbildning Författaren har ambitionen att detta ska vara en...

Blanda inte beröm och återkoppling

2020-02-06

Feedback – så återkopplar du i klassrummet John Hattie och Shirley Clarke Natur&Kultur Feedback,...