Nr 7/18 2018-11-05

Svårt begrepp blir begripligt

Distribuerat ledarskap
Alma Harris
Studentlitteratur

Hur ofta är det inte böcker skrivs och där vi läsare utlovas att hitta lösningen på våra problem? Där allting förenklas och snabba lösningar erbjuds? Och där våra försök att följa de goda tipsen och råden oftast faller platt eftersom skolans värld inte är så endimensionell och förutsägbar?

Känner du igen det?

Då kan du, liksom jag, glädjas åt att Harris med emfas uttrycker att innehållet i hennes bok och forskning inte alls löser allt, och att det inte heller är enkelt, tvärtom, det där med distribuerat ledarskap.

Distribuerat ledarskap, skriver hon, är varken vän eller fiende, och det finns även en mörk sida. Allt beror på omständigheterna.

Myten om ledaren som fixar allt, att ledarskapet sitter i chefen, är ett förlegat synsätt. Ledarskapets kvalitet är viktig, men det handlar om att bygga upp kollektiv förmåga och kapacitet hos alla medarbetare. Om inte lärare (och andra på skolan) förbättrar sin arbetsinsats blir inte heller elevresultaten bättre.

Med fötterna i tidigare forskning och huvudet i egna studier visar Harris bland annat att arbetslag som arbetar med kollektiv problemlösning för att hitta långsiktiga förbättringar lyckas bäst.

Det krävs rätt kultur inom gruppen, man måste ha elevens lärande för ögonen, det behövs ett bottom up-perspektiv och en stark tillit. Ett distribuerat ledarskap uppstår inte av sig själv, det måste organiseras, planeras och justeras utifrån hur organisationen och dess kultur ser ut. För att bli en lärande organisation måste man alltså organisera för lärande. Saknar man starka, förtroendefulla och goda relationer faller det ändå platt.

Och här kan man också skymta varför det så lätt spricker. Det finns ledare som inte vill eller lyckas med ovanstående, och det finns medarbetare som vill undergräva både ledaren och kolleger.

Distribuerat ledarskap är inte samma sak som delegerat ledarskap. Något jag gillar med boken är också att det framgår hur svårfångat begreppet är.

Det handlar om att plocka fram all den ledarpotential som finns i en organisation, men utan att lägga mer sten på en redan tung börda. I förlängningen måste var och en bli sin egen ledare, och de duktigaste yrkespersonerna leder alltid sig själv, ofta med hjälp av andra.

Gruppen, till exempel ett arbetslag, hjälps åt att förflytta sig åt önskvärt håll. Personerna kan växeldra, det behöver inte alltid vara samma person, men man vill åt samma håll, samtidigt som man lär av varandra.

Rektor eller förskolechef kan inte alltid vara på plats, så vem leder då?

Tänk snarare så här: "Vilka sätt för interaktion och inflytande har vi på skolan, och vet vi vart vi vill komma?" I så fall kommer man att röra sig åt rätt håll tillsammans, även utan en chef som står och pekar. Studier visar att en hög grad av inflytande bland medarbetarna leder till bättre resultat hos eleverna. Det innebär också att man välkomnar de som har en avvikande uppfattning.

Jag skulle kunna citera hur mycket som helst ur den här boken, men för att få en förståelse rekommenderar jag att du själv läser den. Begreppet distribuerat ledarskap är för komplext för att sammanfatta begripligt i en recension. Fyra faktorer, för att ändå förenkla, som krävs är tid, "rätt" kultur, att satsa på de som vill och att uppmuntra medarbetarna att göra fel, att våga. Hela poängen med distribuerat ledarskap är kreativitet, inte likriktning. Då måste man släppa fram oliktänkande, så klart.

Sammanfattning? Läs boken!

Fler nyheter

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...