Nr 10/16 2016-12-13

Trovärdigt om skolutveckling

Kvalitetsarbete och analys
Hans-Åke Scherp, Gun-Britt Scherp
Studentlitteratur

Vilken skillnad det är mellan böcker skrivna av folk som själva kavlat upp ärmarna och grävt i myllan och de som återger andras erfarenheter och forskning.
Nyligen lade jag ifrån mig en bok om skolutveckling som var oengagerande. Det är roligt när Hans Alfredsson i rollen som ormtjusare Lindeman berättar att folk svimmar trots att han bara berättar om ormar eftersom han inte har några att visa upp. Det är inte lika kul när någon återger forskning om skolan utan att ha något eget att visa upp.
Det har däremot Scherp och Scherp! Skolutveckling är ett berg som heter duga att bestiga. Då behöver man vana guider, ungefär som när Hillary behövde sherpan Tensing för att kunna bestiga Mount Everest.

Författarna presenterar med skärpa hela kedjan från vad som behövs på skolan till vad som behövs på (kommunal) politisk nivå. Man behöver nämligen knyta ihop hela kedjan. Om det arbete kring utveckling som sker i klassrummet och på skolan inte hänger ihop med, eller till och med motarbetas av, den politiska nivån, kan varje möda mer eller mindre vara bortkastad. Och boken tar upp hur man kan arbeta för att få allting att hänga ihop.
Om du vill läsa om hur man jämför sig med andra skolor får du läsa en annan bok, här handlar det om kvalitetsutveckling, inte kvalitetssäkring, där man jämför om man är bättre än andra, inte om man är bra.

För ekonomer är det rimligt, men det kan det inte vara för pedagoger och skolledare. För vad är det för mening att med att vara bättre än en annan skola om man inte är bra? Det enda rimliga, menar författarna, är att hela tiden se till sitt eget lärande, att hela tiden bli lite, lite bättre. Det är svårt att inte hålla med.
Författarna presenterar konkreta modeller, som är testade i verkligheten av dem själva. De tar upp arbetsorganisation och utvecklingsorganisation, som de skrivit om tidigare, och resonerar kring behovet av balans mellan dessa två.

De väver ihop vad andras och egen forskning kommit fram till och visar konkreta matriser och frågeställningar som man kan använda i sin egen verksamhet. Jag har plockat med mig flera konkreta övningar jag ska göra i min egen ledningsgrupp, och hur ofta kan man använda en bok så konkret?
Författarna visar också hur man som skolledare kan arbeta tillsammans med den politiska nivån, och ett tips är att bilda en läsecirkel i din kommun eller friskola.
Det finns exempelvis en enkel modell för hur man kan lägga upp en struktur för kvalitetsutvecklingsarbetet och hur man kan dokumentera det. Det enkla är ofta det geniala! Det gäller också matrisen för hur man kan lägga upp medarbetarsamtal och pedagogiska samtal kring undervisningen.

En viktig grund för allt skolutvecklingsarbete är helhetsidén på skolan och för huvudmannen. Om man inte har en gemensam idé drar man antagligen åt olika håll. I boken tas flera olika helhetsidéer och visioner upp från deras egen erfarenhet, och författarna pekar på brister och styrkor i dessa. Man visar också ett tydligt samband att helhetsidéns påverkan på vardagsarbetet i mycket hög grad beror om rektor framhåller idén eller inte.

Författarna tvekar inte heller att ta politisk ställning. Svensk skola ska vara likvärdig, men eftersom makthavarna vill att konkurrens ska vara en drivkraft inom svensk skola förutsätter man ju att skolor inte ska vara likvärdiga.
Om man ska leda skolutveckling måste man våga, så både livrem och hängslen är inte att rekommendera. Däremot kan jag rekommendera dubbla Scherp.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...