Nr 5/19 2019-08-29

Tungt innehåll - men lätt läsning

Att leda skolor med stöd i forskning – Exempel, analyser och utmaningar
Niclas Rönnström och Olof Johansson (red)
Natur&Kultur

Den här var tung! Drygt 400 sidor och hårda pärmar. Innehållet väger också ganska tungt, men är inte tungt att läsa, så låt dig inte avskräckas.

Boken utgår från att det finns anledning att analysera och reflektera över förhållandet mellan skolledarskapet och den forskning som ska beröra just det området. Man vill också problematisera relationerna som finns mellan skolledarskapet, forskningen och vetenskapen. Skolledarskapet är oerhört komplext, går det att fånga?

Vi är satta under stort tryck från många håll, hur påverkar det? Forskning från andra länder och kontexter, är den relevant för oss?

Om detta låter spännande i dina ögon är detta en bok att botanisera i. Tretton kapitel bör väl bidra till att de flesta kan hitta något läsvärt.

Jag ska bara lyfta ett par kapitel som jag fastnade extra mycket för. Texten om Skolinspektionen har jag tidigare berört, men sammanfattningsvis finner författaren, Ivarsson Westerberg, inga spår av att inspektionen leder till ökad kvalitet i skolorna, inte heller till ökad likvärdighet. Däremot har granskningshetsen ökat inom skolvärlden.

Och objektiv vetenskaplighet i deras arbete? Nja ...

Löwstedt, som alltid läsvärd, skriver om skolledarskap; är det vetenskap, konst eller bara hårt arbete? Skolledarskapet är viktigt för att en skola ska lyckas bra, men det verkar inte finnas studier som visar hur det sambandet fungerar. Det finns alltför många faktorer som påverkar. Framgångsrika skolledare, är de det för att de valt rätt skola?

Det skolledare behöver åstadkomma är ett gott klimat för det kollegiala lärandet och för att medarbetarna ska vilja och kunna arbeta enligt god vetenskaplighet (som i sin tur inte heller är entydig, snarare oerhört komplex, det finns inget "facit" eller färdigt recept).

Skolledare behöver alltså bygga processer, och även kunna berika den undervisande läraren. Det innebär inte att man måste kunna ämnet, men veta hur lärande och undervisning går till. Eller kanske är den viktigaste egenskapen att kunna rekrytera de bästa medarbetarna. Löwstedt lyfter också fram en modell som jag fastnade för, som beskriver förflyttningen från naiv till sofistikerad praktik. (Jag gillar modeller!)

Jag vill också särskilt nämna kapitlet om kollegialt lärande, av Larsson.

Han inleder med frågan om huruvida kollegialt lärande leder till utveckling av skolan i stort. Det finns anledning att tro att kollegialt lärande som begrepp blivit urvattnat. In på scen träder då begreppet "kollektivt lärande".

Kollegialt lärande för enstaka individer framåt, medan kollektiv lärande förflyttar hela grupper, hela skolor. Enligt Oecd, och andra också för den delen, arbetar svenska lärare fortfarande alldeles för mycket ensamma. Skolor som organisationer använder sig inte av den kraft som finns i det kollektiva lärandet. Planer och strategier utvecklar inte människor, utan det är förståelsen som utvecklas i den sociala interaktionen, professionella emellan, som gör det.

Baksidan är att det kan upplevas som stressande, till och med stigmatiserande, för den som inte är riktigt lika duktig som de andra kollegerna. Men tillsammans kan man skapa gemensamma handlingsstrukturer, gemensam kunskap och gemensamma strategier. Man kan nå en kollektiv identitet, och en gemensam bild av sin skola och vad eleverna behöver och vad man som kollektiv behöver göra.

Jag vill avsluta med ett citat från Simons och Ruijters (du får googla vilka de är): "Utbildning har tidigare inte varit tillräckligt för att bli professionell, och det kommer det säkerligen inte att var i framtiden heller".

Nej, vem var färdiglärd efter lärarutbildningen eller rektorsprogrammet?

Fler nyheter

Nyttig hjärngymnastik - men googla eller ta fram den filosofiska ordlistan

2020-02-06

Undervisningens återkomst Gert J. Biesta Natur&Kultur Gert J. Biesta, en av de inflytelserika...

En bok som kan minska arbetsbördan

2020-02-06

Iakttagbara mål Johan Alm Gothia Fortbildning Författaren har ambitionen att detta ska vara en...

Blanda inte beröm och återkoppling

2020-02-06

Feedback – så återkopplar du i klassrummet John Hattie och Shirley Clarke Natur&Kultur Feedback,...