Nr 3/19 2019-04-17

Upp till kamp mot dumheten!

Dumhetsparadoxen. Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar
Mats Alvesson och André Spicer
Fri tanke

Kan man låta bli att vilja läsa en bok med den här titeln? När man dessutom vet hur Alvesson kan slugga med distans och humor? Jag kunde inte hålla mig, i alla fall.

Man skulle, genom att göra det enkelt för sig, kunna sammanfatta boken med ett Tänk själv, och lyssna på andra som tänker själva!

Den serverar ett antal exempel, en del från skolans värld, men de flesta från andra sektorer. Jag tycker att det är en fördel att få inblick i hur andra gör, för det kan öppna ögonen på ett sätt som en beskrivning av den egna verksamheten inte alltid gör. Det är så lätt att säga om dåliga skolexempel att "så skulle vi aldrig göra", fast man kanske gör precis så.

En del berättelser i boken är lite vaga och otydliga, poängen är inte alltid självklar, men i de flesta fall förstår man precis hur tokigt, eller bra, olika beteenden kan bli.

Boken beskriver fem typer av funktionell dumhet. Nu hör det till saken att funktionell dumhet inte alltid är dålig. Den kan leda till att folk gör vad de ska, anpassar sig och inte krånglar till saker i onödan. Det kan leda till goda resultat, i alla fall på kort sikt.

De fem områdena är dumhet genererad av ledaren eller ledarna, strukturell dumhet, att man imiterar andra, att man satsar allt på sitt varumärke samt kulturgenererad dumhet.

Ledarskapskurser och -konsulter liknar författarna vid en ny religion. Alla ledare ska göra antingen si eller så, så ordnar sig allting. Det kan vara att bara fika och prata med personalen eller någon annan konsultidé.

Det man missar är att medarbetarna kanske inte är så förtjusta till att bli reducerade till följare. (Här rekommenderar jag en annan bok av Alvesson, När ledarskapet krackelerar. Oumbärlig om du vill analysera din egen organisation och dig själv.)

Strukturell dumhet är både att ge flashiga titlar till gamla jobb (det är häftigare att vara "förste analytiker" än att hantera kalkylblad), att göra folk till experter som bara kan en sak och bara kan lösa problem på ett sätt, sitt eget, eller när man anställer en ledare som i botten vill förändra en fungerande kultur.

Ett annat exempel är när det blir viktigare att fylla i en blankett om mobbning än att faktiskt ta tag i mobbningen.

Imitationsgenererad dumhet är när man försöker kopierar hur andra gör, men misslyckas. Att följa flocken. Ett svenskt exempel som inte nämns i boken är att man i Sverige infört övningsskolor, som är en framgång i Finland, men i Sverige bara gjort det till namnet, inte till innehållet.

Varumärkesgenrerad dumhet är när man övervärderar värdet av ens eget varumärke, men också när man tror att en ny vision, "lite inspiration och de rätta värderingarna" kommer att leda till stordåd. Säg det tillräckligt ofta så tror kanske de anställda på det till slut. Eller låtsas i alla fall som att de gör det.

Slutligen, att hålla fast vid en viss kultur trots att den inte fungerar, är också funktionell dumhet. Nokia nämns som ett exempel där farhågor och problem inte lyftes till ledningen, för kulturen var att man inte skulle uppmärksamma dem. Det gick som det gick.

Så vad ska man göra, då? Några råd från författarna: Observera vad som faktiskt sker och vad folk verkligen gör, inte vad du, eller de, tror att de gör. Vi hoppar lätt rakt på en lösning i stället för att analysera först. Tolka och ta del av andras tolkningar, och ifrågasätt därefter det ni ser. Ställ frågor om vilka antaganden ni gör och varför.

Skapa rutiner för att uppmuntra till reflektion och att folk vågar ifrågasätta. Lär av misstagen, men ställ också frågor i stil med "Om detta gått åt pipan om två år, varför har det i så fall gjort det?".

Här är det lämpligt att lyssna på nyanställda, utomstående kritiska vänner och att lyfta dina kritiker. Och var inte rädd för att ha en insatsstyrka mot dumhet, som har i uppgift att avsluta saker ni gör som ni hellre bör upphöra med.

Men välj dina strider, och utför arbetet med finess och känsla. Tulipanaros!

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...