Nr 7/17 2017-09-19

Utvecklingsarbetenas handbok

Med teamet i temat
Carina Dahlberg, Yvonne Johansson, Ingela Thörn och Maude Vahlersvik
Studentlitteratur

Är du en engagerad men frustrerad förskolechef?
Tycker du att förutsättningarna för dina medarbetare är under all kritik men vet inte vad du ska ta dig till?
Ser du att dina arbetslag nått vägs ände?
Tror du att du själv är lösningen på alla de problem som dina medarbetare upplever?
Har du tappat tilltron till din organisatoriska förmåga?
Om du/ni inte gör något kommer varenda förskollärare i din verksamhet att säga upp sig?
Ja då är detta boken för dig, men främst för dina medarbetare.

Boken är indelad i tre delar som beskriver bakgrunden, arbetslagets pedagogiska resa och vilka teorier författarna lutar sig mot.

Den är som ett komplett uppslagsverk till arbetslag som vill förändring men inte vet hur eller var de ska börja. Boken beskriver hur de ur frustrationen påbörjade sitt utvecklingsarbete 2005 och var de är 2015 i denna pågående resa.

"Hur orkade vi ens fundera på att starta ett förändringsarbete i en redan hårt belastad verksamhet när tiden var en bristvara och orken och motivationen började tryta? ...Vi började helt enkelt gräva där vi stod."

Här tar de upp allt från hur man skapar team och olika sätt att arbeta tematiskt till holistiskt perspektiv och dokumentation. Med säker hand för de mig vidare genom huvuduppdragets olika delar och vad egentligen ett deluppdrag är.

Jag får även inblick i hur de ser på inskolning, föräldrasamverkan och ett nytt sätt att ha föräldramöten. Det hela mynnar ut i det de själva kallar för tematisk multiprocesspedagogik. Allt är skrivet med olika forskningsperspektiv i ryggen och det är mycket kunniga kvinnor som lagt ner sin själ både i boken men framförallt i sin gemensamma utveckling.

Det är främst i den första delen jag som förskolechef blir engagerad och nyfiken. Jag får exempel på hur jag kan stötta mina medarbetare i förändringsarbeten och blir stärkt i hur jag organiserat för lärande och utveckling hos oss.

För pedagogen handlar det om att se på uppdraget med nya ögon och verkligen göra det bästa av de förutsättningar man har.

Att beskriva hela boken går inte här men som förskollärare på förskolan är detta verkligen en bok som kan ge mersmak. När jag skriver att den är komplett så menar jag det verkligen.

Det känns inte som att de tappat bort ett enda perspektiv eller någon del. ALLT är med!

Jag har en fråga att ta med till mina egna medarbetare som inte tycker att jag är tillräckligt närvarande. Författarna uttrycker nämligen att de tycker att det är positivt med en frånvarande, administrativ och centraliserad chef. Det skapar friutrymme för egenansvar, menar de.

 

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...