Nr 10/17 2017-12-08

Värdegrund i praktiken

Skolans värdegrund 2.0 – Etik för en osäker tid
David O. Kronlid
Natur & Kultur

Har skolans värdegrund spelat ut sin roll? Hur skiljer sig skolans värdegrund mot annan värdegrund i samhället?

Författaren och etikern David O. Kronlid skriver att vi behöver en annan typ av metafor och modell, ett annat språkbruk än "värdegrund".

I dessa tider med stort fokus på övergrepp i olika former måste man också ställa sig frågan, hur skolan har lyckats med att få värdegrunden att också fungera i praktiken

Skolans värdegrund är per definition statisk. Det finns inget utrymme för diskussion om man ser till skrivningen i våra styrdokument:

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Lgr11 och Gy11)

Författaren använder flera metaforer för att underbygga sina påståenden, att den inte ger utrymme för diskussion eller ifrågasättande, vilket jag hävdar är motsägelsefullt.

Kronlid skriver att värdegrundsidén kan kritiseras för att den, som idé och praktik, inte respekterar lärares och elevers rätt att själva, i samarbete med andra, arbeta fram sin moral och kan därför kritiseras för att vara omoralisk.

Han hävdar att värdegrundsmetaforens låsning ideologiskt är olycklig och eleverna inte får möjlighet att pröva sina värderingar.

Han förklarar värdegrundsmetaforens sex svagheter, såsom tveksam lämplighet, fantasilös vardag, öppna samtalens begränsning, automatisering, skörhet och modellens utbytbara innehåll.

Skolans värdegrund 2.0 vänder sig till lärarutbildare, skolledare, lärare, lärarstudenter och inte minst till skolpolitiker på alla plan för att hjälpa skolor att få arbetet med etik att inte bara bli en pappersprodukt, utan också ett levande material som ska fungera även i den dagliga verksamheten.

Ska en skola arbeta med denna fråga, måste man vara mycket påläst innan man tar itu med värdegrundsarbetet.

David O. Kronlids tar fram ett förslag till pedagogisk undervisningsmodell för att lättare kunna navigera sig fram mot målet. Förutom den förberedande starten innehåller modellen fem steg, metaforer, erfarenhet, dilemman, tillämpning och självreflektion.

En intressant bok, lite väl filosofisk emellanåt samtidigt som den berör en het debattfråga, som är mer aktuell än någonsin tidigare. Värdegrunden går inte att ta för given. Den måste erövras varje dag. Då kanske vi behöver en uppgradering till 2.0.

 

Fler nyheter

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...