Nr 4/18 2018-05-21

Varför envisas med läxor?

Förlora läxan, vinn eleven
Anders Enström
Gothia fortbildning

Det är dags att flippa klassrummen och gå från formativ bedömning till formativt arbetssätt!

Den här boken riktar sig i första hand till lärare. Då kan man fråga sig vad skolledare har för nytta av den. Om du undrar, läs vidare i recensionen.

"Om inte skolan förändras med tio procent varje år kommer skolan inom tio år att ha förändrats till en katastrof". Så uttryckte sig en skoldirektör i min kommun för ett antal år sedan.

Då hade den digitala utmaningen inte ens inletts.

I sina slutord i boken riktar Anders Enström några riktiga käftsmällar till de lärare som ännu inte ens bemödat sig med att inse att förändring är ett måste i dagens samhälle.

När arbetet i skolan drivs av lust istället för tvång kommer elevernas att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling. Genom digitala verktyg kan eleverna skapa egna vägar till sitt lärande. Läroplanen är också tydlig med att eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ökad digitalisering.

Då är det också skolans, lärarens och skolledningens skyldighet att detta förverkligas.

Så här skriver Anders Enström: "Det går inte att blunda för den teknikutveckling som idag pågår i hela samhället" och "Många läxor och prov delas slentrianmässigt ut av lärarna, för det har man ju alltid gjort". Vidare: "Det är tragiskt att skolan stjäl stora delar av elevernas fritid".

Detta har författaren tagit fasta på och boken handlar om och hur han i sin lärarroll verkligen tar skolans styrdokument på allvar.

Benämningarna läxa och prov finns ingenstans reglerade i skolans styrdokument. Därför har han infört läx- och provfri utbildning ur ett elevperspektiv, ett undervisningsperspektiv och ett lektionsperspektiv.

Ett framgångsrecept är att ha höga förväntningar på eleverna och att få dem att arbeta hårt på lektionerna för att på fritiden göra det de själva bestämmer över.

Elevernas prestation förbättras avsevärt när läraren och eleverna tillsammans sätter upp mål som är utmanande och specifika. Inga elever ska tröttna på en lektion för att innehållet antingen är för lätt eller för svårt.

Han är också mycket tydlig mot eventuellt tvivlande vårdnadshavare. "Jag undervisar, ni ser till att barnet får de grundläggande basala behoven – hel, ren, mätt och utvilad – tillgodosedda".

Anders Enström har noga tagit del av de författare och föreläsare som dragit runt i Sverige de senaste åren och predikat ett budskap som är utmanande men samtidigt forskningsbaserat och väl beprövat. För att få ytterligare tyngd för sina belägg refererar han till Dylan Wiliam ("Handbok i formativ bedömning"), James Nottingham ("Utmanande undervisning i klassrummet"), Ken Robinson ("Do schools kill creativity?"), Jan Håkansson & Daniel Sundberg ("Utmärkt undervisning") och John Hattie ("Synligt lärande") med flera.

I varje avsnitt ställs frågan "Vad säger forskningen?" och detta utvecklar han oklanderligt.

I den senares forskning framgår att läxor inte har någon positiv inverkan eller väldigt liten påverkan på elevers lärande. Varför då envisas med läxor?

Se till att göra lektionerna lust- och glädjefyllda med god inlärningsmiljö istället för att upplevas som tvång. Detta har författaren anammat fullt ut i sin undervisning.

Han visar hur eleverna på detta undervisningssätt får feedback och feedforward varje lektion istället en gång i månaden efter ett prov. Denna återkoppling ges mot uppgiften och inte mot person och uttryck som "bra jobbat" med flera är så klart bannlysta.

Hur denna undervisning går till och vilka hjälpmedel Anders Enström använder i sin lärargärning ger han exempel på i en uppsjö av appar och webresurser. Här är det bara fantasin som sätter gränser. Han är också frikostig med lektionsförslag och dessa genomförande.

Så till den inledande frågan.

Som skolledare kan du i denna bok få flera verktyg till att utmana lärarna i deras pedagogiska ledarskap i klassrummet. Med hjälp av boken och de slutsatser som dras, kan den fylla en viktig funktion i samband med lektionsbesk och medarbetarsamtal och på vilket sätt lärarna tar skolans uppdrag på allvar.

Tar död på många fördomar och frågan är om inte också jag fick mig en tankeställare...

Det enda negativa är att bokens limbindning släpper och efter några gångers läsande och bläddrande fram och tillbaka så är det flera sidor som inte håller ihop.

Det gör som väl innehållet!

 

Fler nyheter

Nytt grepp om elevers lärande

2022-10-21

Læringsidentitet Øystein Gilje Universitetsforlaget Boken inleds med att jämföra utbildning med...

Skolledarens bemötande påverkar alla

2022-10-21

Ledarskapet i klassrummet Ransi M Sølvik, Sigrun K.Ertesvåg (red) Studentlitteratur Den här boken...

Beprövad erfarenhet i styrdokumenten - vad står det egentligen för?

2022-10-21

Beprövad erfarenhet i skolan Författare: Anette Jahnke Natur och kultur 2011 nåddes vi i våra...