Kompetensutveckling

Den kompetensutveckling som du behöver för att utföra ditt arbete ska din arbetsgivare tillhandahålla. Som ett komplement till detta erbjuder Sveriges Skolledarförbund vissa möjligheter till kunskapsfördjupning.

Smartphones

Nordiska Skolledarkongressen

Sveriges Skolledarförbund anordnar vartannat år Nordiska Skolledarkongressen (NSK) som är Nordens största mötesplats för skolledare. NSK arrangeras nästa gång 2018 på Svenska Mässan i Göteborg. På NSK erbjuds högklassiga seminarier med fokus på aktuella skolledarfrågor samt möjligheter till nätverk och mingel med kollegor från hela landet och från de nordiska grannländerna.

Regionala kompetensutvecklingskonferenser

Vissa regioner arrangerar årliga regionala konferenser med fokus på aktuella frågor ur skolledarperspektiv. (Skaraborgskonferensen, Emmabodakonferensen, Kramforsdagarna etc.) Andra regioner (t.ex. Västerbotten) bjuder in medlemmarna till en årlig kompetensutvecklingsdag. Håll utkik efter dessa arrangemang i kalendariet här på hemsidan eller kontakta din regionordförande.

Riktade utbildningar med medverkan av experter

Om det finns intresse för att anordna kurser i regioner eller lokalavdelningar kan förbundskansliets personal bjudas in för att hålla i dessa. Exempel på områden där det finns expertkompetens på kansliet är:

  • Omorganisation
  • Lönebildning
  • Friskolesektorn
  • Skyddsombudsutbildning

Om du är facklig förtroendevald anordnar förbundet med jämna mellanrum fackliga utbildningar.

Om du vill veta mer om vilket stöd vi kan erbjuda dig i arbetsmiljöfrågor hittar du det under Yrke & Karriär.

Övriga utbildningar och kurser

Ibland kan förbundet erbjuda dig som medlem rabatt på deltagaravgifter via samarbeten med externa konferensarrangörer. Dessa erbjudanden får du information om via hemsidan eller nyhetsbrev.

Kompetensutveckling hos Lärarförbundet

Inför bildandet av det nya förbundet Sveriges Skolledare erbjuder Lärarförbundet Sveriges Skolledarförbunds medlemmar att delta på kurser som riktar sig till skolledare på samma villkor som Lärarförbundets egna medlemmar. Det finns ett brett utbud av utbildning och kompetensutveckling som riktar sig till skolledare, både i rollen som chef, ledare och anställd.

Kompetensutveckling hos Saco

Sveriges Skolledarförbund är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Via Saco får du som medlem i Sveriges Skolledarförbund tillgång till bl a chefsnyheter och kostnadsfria chefsseminarier.

På Sacos hemsida hittar man mer information om Sacos uppdrag och ställningstaganden.