Rektorsprogrammet

Ny som rektor? Enligt Skollagen har du rätt att gå den statliga befattningsutbildningen inom fyra år efter att du blivit anställd.

Sveriges Skolledarförbund ser med tillfredsställelse att utbildningen numera är obligatorisk även för rektorer i förskola. Vi driver också vikten av att alla som går utbildningen får tillräcklig avlastning i sin tjänst för att kunna genomföra utbildningen parallellt med arbetet samt kunna dra maximal nytta av satsningen.

Utbildningen erbjuds vid sex olika lärosäten på uppdrag av Skolverket.