Rektorsprogrammet

Ny som rektor? Enligt Skollagen har du rätt att gå den statliga befattningsutbildningen inom fyra år efter att du blivit anställd.

Sveriges Skolledarförbund arbetar för att utbildningen ska bli obligatorisk även för förskolechefer. Vi driver också vikten av att alla som går utbildningen får tillräcklig avlastning i sin tjänst för att kunna genomföra utbildningen parallellt med arbetet samt kunna dra maximal nytta av satsningen.

Utbildningen erbjuds vid sex olika lärosäten på uppdrag av Skolverket.