Skolledarnas yrkesetik

Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. De unga människornas skolupplevelser och studieresultat styr i hög grad hur deras framtida liv gestaltar sig.

Förskolechef

Skolledarens dubbla roll som chef för personalen och som verksamhetsansvarig gentemot utbildningens övriga intressenter ställer höga krav på kunnande, etisk medvetenhet och civilkurage. Skolledaren ansvarar särskilt för värnandet om demokratin och yttrandefriheten. Är dessa krav uppfyllda vinner såväl den enskilda skolledaren som yrkeskåren och verksamheten respekt.

Skolledarnas yrkesetiska kod är ett hjälpmedel för analys och vägledning vid etiska ställningstaganden. Den ska utgöra ett viktigt stöd både i den strategiska planeringen och i akuta problemsituationer.

Ladda hem den yrkesetiska koden som pdf

 

Yrkesetisk kod