2020-09-02

Hur ska jag hitta vikarier om det fortsätter…?

Maria Löfgren Nicolai Maria Löfgren Nicolai
Maria Löfgren Nicolai

Onsdag
Det här är skolstarten som aldrig tar slut.
Nya frågor poppar upp varje dag, "gamla" lösningar vi trodde skulle fungera bra visade sig inte göra det utan måste lösas på nytt, oro finns i alla led - elever, lärare, vårdnadshavare, servicepersonal, chefer - och nu, snart två veckor in, börjar både elever och lärare bli sjuka. Hittills har ingen lärare testat positivt för covid-19, tack och lov, men hur ska jag hitta vikarier om det fortsätter... vikarier som kan köra både på distans och i klassrummet, som inte är rädda för att komma in i en stor skola som trots alla coronaanpassningar ibland har trängsel i korridorer, har 32 elever i klassrummet och ett stort antal kollegor att möta varje dag. Nåja, vi gör så gott vi kan. Vi har köpt in handsprit och munskydd och visir och vaktmästarna har byggt plexiglasskydd för katedrarna. Vi har låtit sätta upp ett tält på skolgården för att avlasta matsalen och åk 1 får vara i skolan varje dag medan årskurs 2 och 3 går varannan dag i skolan. Här avvägde vi fram och tillbaka - skulle de vara en vecka hemma och en vecka i skolan? Men visa av våra erfarenheter från i våras, valde vi att låta eleverna vara i skolan varannan dag, för att inte ge elever möjlighet att tappa för mycket under distansen. Jag har varit på några snabba lektionsbesök för att stämma av detta, och en övervägande majoritet av eleverna tycker det är bra, för de får tätare kontakt med lärare och klasskamrater. Men det blir lite krångligare för lärarna, de måste planera för varannan lektion på plats och varannan i skolan, vilket tar mer tid. Så vi rektorer, vi är sex, har bestämt oss för att dra ner på projekt och aktiviteter som i vanliga fall är en naturlig del i vår skola för att freda både elevernas och lärarnas arbetsbelastning. Och till viss del även vår egen. Så i år blir det väldigt mycket mer undervisningstid i varje kurs eftersom studiebesök, planerade föreläsningar och annat får stå tillbaka. Precis som att min egen kalender var ovanligt tom under våren och sommaren, vilket faktiskt var ganska skönt om än tråkigt, så blir detta skolår tomt på annat än undervisning. Det är kanske inte så dumt....

Fler nyheter

”Vilken vår det kommer att bli!”

2020-12-03

Idag ska jag skriva om något annat än corona, covid-19, smittspårning, vikarieproblem, handsprit...

När verkligheten överträffar dikten

2020-12-01

I helgen kom jag att tänka på valvakorna på teve. Inte de amerikanska, galna tillställningarna,...

Trots att jag försöker delegera arbetsuppgifter, så hamnar många ”ärenden” i mitt knä

2020-11-30

Måndag 23 november En ny vecka startar. Vi får se hur det går och hur många elever som är...