2020-09-14

Idag är det tungt, det finns för många osäkerheter framåt

Maria Löfgren Nicolai Maria Löfgren Nicolai
Maria Löfgren Nicolai

Fredag 11 september
Ska vi fortsätta undervisa på distans för åk 2 och 3? Och får vi i så fall köra som nu, varannan dag eller måste vi förändra? Hur kommer det bli om många lärare blir sjuka? Eller om vi rektorer blir sjuka? Finns stöd att få från förvaltning och huvudman om jag som rektor inte kan upprätthålla en kvalitativ undervisning? Och hur blir det med de nationella proven? Kommer sekretessen stoppa dem? Det är inte bara covid-19 som är galet...

Vi rektorer på Hvitfeldtska har fattat ett beslut mot många lärares önskan, och egentligen går beslutet mot våra egna tankar också, men vi känner att vi inte kan göra på något annat sätt. Vi kommer inte ha några icke-obligatoriska nationella prov i år. Kanske ett helt okontroversiellt beslut på vissa skolor, men inte hos oss. De nationella proven är viktiga för likvärdigheten för eleverna och för lärarnas sambedömning men vi ser inte att vi kan vara säkra på att eleverna får den undervisning de måste få för att skriva så bra som möjligt på de nationella proven.
Fler lärare är sjuka, fler elever likaså och distansundervisning är inte lika bra och att då utsätta eleverna för prov på delar de inte hunnit gå igenom på samma sätt som tidigare år känns inte rättvist. Kan vi dessutom inte heller vara säkra på att proven kommer genomföras måste lärarna redan nu planera sin undervisning så att de har ett gediget betygsunderlag utan nationella prov.

Och varje dag måste allt det där andra skötas - antagningar, beställningar, rehabärenden, fackliga möten, systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, schemafrågor, rekrytering, elevärenden och elevhälsoarbete, jämställdhetsarbete, förebyggande och främjande arbete mot kränkningar och diskriminering och nu glömde jag ju nästan det viktigaste - att vara synlig i verksamheten. Och så vara en bra ledare förstås. Det är inte lätt att vara rektor just nu.

Fler nyheter

”Vilken vår det kommer att bli!”

2020-12-03

Idag ska jag skriva om något annat än corona, covid-19, smittspårning, vikarieproblem, handsprit...

När verkligheten överträffar dikten

2020-12-01

I helgen kom jag att tänka på valvakorna på teve. Inte de amerikanska, galna tillställningarna,...

Trots att jag försöker delegera arbetsuppgifter, så hamnar många ”ärenden” i mitt knä

2020-11-30

Måndag 23 november En ny vecka startar. Vi får se hur det går och hur många elever som är...