2020-09-29

Startar upp veckan...

Anders Ringård Anders Ringård
Anders Ringård

Måndag 21/9
...med frukost tillsammans med personalen. Som vanligt sitter de utspridda i olika rum. En av våra lärare och en tidigare elev är i Stockholm på prisutdelning i en tävling, Finn upp, för elever som gick av stapeln under vt 2020. Eleven vann! Både elev och lärare får pris! Vilken underbar känsla för både elev och lärare att man blir uppskattad och hyllad för det arbete man gör i skolan.

På eftermiddagen har jag möte med Fastighetsgruppen för att diskutera vår utemiljö/skolgård. Bollnäs kommun har genomfört ett större arbete för att (äntligen – efter 11 års tjat från en envis rektor...) genomföra en säkrare trafiklösning, så att hårda bilar och mjuka barn inte är på samma område – TACK!

Tisdag 22/9
Mycket tid under dagen används till att "fostra" några elever som inte är så intresserade av att gå på lektioner. Lågaffektivt bemötande och samtal med vårdnadshavare är det som gäller. Vi får en lugnare avslutning på dagen än början...

Vi har en i personalen som arbetar med hundassisterad pedagogik och terapi – fyra tassar naturligt fyllda med mjuka värden. En av eleverna som jag arbetat med under dagen får ta en långpromenad med pedagogen och hunden – det blev en mycket bra promenad. Vi försöker bygga vidare på det.

Onsdag 23/9
Jag är ledig och tar en långpromenad tillsammans med min kära hustru. Vi har kaffe och smörgås med oss och stannar vid Ljusnans strand i solskenet och njuter av innehållet i ryggsäcken.

Torsdag 24/9
Ledningsgruppen träffas på förmiddagen för att summera starten på läsåret och planera för framtiden. Det är mycket viktigt att vi i ledningen får "stämma av" hur det fungerar i den dagliga verksamheten och hur personal och elever hanterar Coronapandemin.

De elever som är i skolan är "kärnfriska" – det är ingen elev som hostar eller snörvlar som det brukar vara ett "vanligt" läsår. Vårdnadshavarna är mycket duktiga!
Jag får den skriftliga återkopplingen från Skolinspektionen – de har inget att klaga på!
Vi har arbetat fantastiskt bra under Coronapandemin med pandemiplan, personalvård, information till elever och vårdnadshavare. Man blir LYCKLIG när man får bekräftelse på att vi gör ett bra jobb! Jag avslutar dagen med ett möte med vårdnadshavarna till en elev som har det svårt i skolan. Tillsammans gör vi upp en plan för veckorna framåt. Eftersom jag har positiv grundinställning så tar jag för givet att det ska fungera.

Fredag 25/9
Dagen börjar med att jag bjudit in den nytillträdda rektorn på den angränsande kommunala högstadieskolan. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi samarbetar och inte är motståndare till varandra. Vi arbetar båda två med kommunens barn och när våra elever slutar år 9 så börjar de i samma gymnasieklass. Vi har ett mycket konstruktivt samtal.

Jag ringer upp en förvaltningschef i en kommun i Södra Norrland eftersom jag har fått "signaler" från mina/våra medlemmar att deras arbetssituation (bland annat på grund av personalsituation med anledning av pandemi med mera) behöver "lyftas" med förvaltningschefen. Förvaltningschefen förstår och lyssnar på mina synpunkter och lovar att återkomma efter ett möte som ska genomföras tillsammans med rektorerna.
Vart tog den här veckan vägen...

Fler nyheter

Elever, personal och vårdnadshavare litar på mig som skolledare. Jag är otroligt tacksam

2021-06-14

Måndag 7 juni Läsårets sista dagbok ska skrivas. Några dagar kvar tillsammans med elever och...

Sista brevet ...

2021-06-09

Så var utsparken avklarad. Med god planering och många som hjälper till fungerar det, trots att d...

Det är nog bra om ni kommer ner

2021-06-08

Måndag 31 maj En mycket annorlunda arbetsvecka. Min kära hustru och jag är på plats hos vår äldst...