Chefen som blir rektor

Nu är alla chefer i skola och förskola lika mycket värda

Mer kritik till Skolinspektionen

Lärarutbildningen

Studenter lär sig olika om rektor

Forskning

Aktiva barn i förskolan mår bättre

Succé för turnén om sexuella trakasserier

2019-03-19

Ett förväntansfullt sorl fyller receptionen på ett hotell i Malmö. Mest gymnasieungdomar och dera...

"Det vi gör här får effekt in i klassrummen"

2019-03-19

Just nu pågår en stor omorganisation av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nya samverkanskontor...

Kräver en förskolekommission

2019-03-19

Politikernas intresse för förskolan är anmärkningsvärt ljumt. Det tycker pedagogikprofessorn Sven...

Lärandet i fokus

2019-03-19

Det ger en signaleffekt att förskolechefer blir rektorer. Det tycker Niclas Jacobsson, förskolech...

Fritidsledare - en alltför dold yrkesgrupp i skolans värld

2019-03-19

Fritidsledarna är kittet i skolan - mellan lärare, elev och andra konstellationer. Ändå saknar...

Ledaren

Alla är rektorer - nu är det dags för nästa steg

2019-03-19

Att alla ledare, snart även inom förskolan, benämns rektorer breddar vår professionella bas och g...

Vet statens ena hand vad den andra gör?

2019-01-30

Skolinspektionens agerande mot en skola i Botkyrka visar att staten måste ta ett större ansvar fö...

Hallå, ministern - så här ser ditt svåra uppdrag ut

2018-12-03

Lösa skolsegregationen och en satsning på skolledares löner. Det är två uppgifter för den nya...

Testa Skolledaren gratis

På din sida

Förskolecheferna gör oss ännu starkare

2019-03-19

Sveriges Skolledarförbund är det självklara valet för Sveriges alla chefer inom förskola och skol...

Gästkrönika

Utbyte som kan ge olika utbyte

2019-03-19

Många skolledare har deltagit i olika former av internationellt utbyte. Det kan handla om...

Sista ordet

Vem bestämmer om likvärdigheten?

2019-03-19

Vem bestämmer? Det är ju en fråga som de flesta som får jobb i ett statligt verk, låt säga...